Büşra AYGEN ÇÖL


Helikopter Ebeveynlik Nedir?

Çocuğunun hayatıyla ilgili olarak aşırı korumacı, aşırı mükemmelliyetçi ve aşırı kontrolcü olan ebeveynlik yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Helikopter ebeveynler çocuklarının fiziksel ihtiyaçları, deneyimleri, psikososyal gelişimleri, başarıları, başarısızlıkları ile ilgili çok fazla sorumluluk alırlar.


Çocuğunun hayatıyla ilgili olarak aşırı korumacı, aşırı mükemmelliyetçi ve aşırı
kontrolcü olan ebeveynlik yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Helikopter ebeveynler
çocuklarının fiziksel ihtiyaçları, deneyimleri, psikososyal gelişimleri, başarıları,
başarısızlıkları ile ilgili çok fazla sorumluluk alırlar.
Dünyayla ilgili endişeler, diğer ebeveynlerden gelen akran baskısı, geçmişte duygusal
yoksunluk yaşama gibi sebepler ebeveynleri bu şekilde davranmaya itebilir. Bu
bağlamda bizi helikopter ebeveynliğe iten sebepleri keşfetmeli; çocuğumuzun
yararına olup olmadığını değerlendirerek tutumumuzu revize etmeliyiz.
Helikopter Ebeveynliğin Etkileri Nelerdir?
-Azalan öz güven ve öz saygı,
-Gelişmeyen başa çıkma becerileri,
-Yaşam becerilerinde ustalaşmanın engellenmesi,
-Şişirilmiş benlik,
-Dürtüsellikte artış,
-Duygu ve davranış düzenleme becerilerinde bozulma.
Helikopter Ebeveyn Olmaktan Nasıl Kaçınılır?
 Problemi çözmekten ziyade çocuğa problem çözme becerileri kazandırılmalıdır.
 Öz düzenleme becerilerinin gelişmesi için birlikte alıştırmalar yapılmalıdır.
 Çocukların hayal kırıklığına uğramalarına izin verilmelidir.
 Başarısızlıkla başa çıkmalarına yardımcı olunmalıdır.
 Çocukların günlük yaşam becerilerinde sorumluluk alması desteklenmelidir.
 Çocuk, ilgisi olan aktivitelere yönlendirilmelidir.

İnstagram: uzm.psk.dan.busraaygencol