Muammer Kökcüoğlu


KABAĞIN SAHİBİ!..

KABAĞIN SAHİBİ!..


Yazımın başlığı gibi konu olan metinde alıntı. Ama bana soracak olursanız kıssa hakikaten hisse alınacak kadar çok önemli. Onun için de bu alıntıyı sizlerle paylaşmayı düşündüm. İnsan hiçbir zaman karşısındaki Cenab-ı Allah´ın yarattığı hiçbir varlığı küçümseyip hakir görmemeli. Zira Koca yunus boşa söylememiş ?Yaratılanı sev Yaratandan ötürü? diye. O yaratılanı hakir görmek, aşağılamak, küçümsemek yaratanın zoruna gider. Kıssa şudur kıymetli okurlarımız;

Vaktiyle bir derviş berbere gider. Berberden saçını dibinden kazımasını, sakal ve bıyığını kısaltmasını ister. Tereddütsüz bir şekilde berber koltuğuna oturan derviş:

- ?Vur usturayı berber efendi!? der.

Berber, dervişin saçlarını kazımaya başlar. Derviş de aynada kendini takip etmektedir. Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken, yağız mı yağız, bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri. Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak:

- ?Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı olalım!? diye kükrer.

Dervişlik bu? Sövene dilsiz, vurana elsiz olmak gerek. Ses çıkarmaz, biraz çaresiz, biraz mütevekkil usulca kalkar yerinden.

Berber, bu gariban müşterisine karşı mahcup olmakla beraber kabadayının pervâsızlığından da korkmuştur. Ses çıkaramaz.

Kabadayı koltuğa oturur, berber tıraşa başlar. Fakat küstah kabadayı, tıraş esnasında da boş durmaz; sürekli aşağılar dervişi, alay eder:

- ?Kabak aşağı, kabak yukarı!..?

Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkândan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki, gemden boşanmış bir at arabası, yokuştan aşağı hızla kabadayının üzerine doğru gelir. Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kalakalır. Derken, iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir, kabadayının karnına batıverir. Kaşla göz arasında babayiğit kabadayı oracığa yığılır kalır, ölmüştür. Herkes bir anda olup biten bu olayın hayret ve şaşkınlığı içindedir. Berber de şok olmuştur; bir manzaraya, bir dervişe bakar ve dervişin beddua ettiğini düşünerek gayr-i ihtiyarî sorar:

- ?Biraz ağır olmadı mı derviş efendi??

Derviş mahzun, düşünceli cevap verir:

- ?Vallâhi gücenmedim ona. Hakkımı da helâl etmiştim. Gel gör ki, kabağın bir de sâhibi var. O gücenmiş olmalı!

Ne güzel Söylemiş Yunus Emre

?´Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır.

Mazlumun ahı indirir şâhı, Her şeyin bir vakti vardır.´´